Aanmelden

U kunt uw kind aanmelden via het aanmeldformulier. Na aanmelding van uw kind wordt binnen een week contact opgenomen om een intakegesprek te plannen. Naar aanleiding van het intakegesprek bespreken we met u en uw kind een voorstel tot diagnostiek of behandeling.

Wachttijd - udate november 2022
De eerstvolgende intakegesprekken kunnen in maart 2023 gepland worden. Voor andere vrijgevestigde hulpverleners in de regio, zie  www.zzpjeugdggzhaaglanden.nl

Gegevens kind

Gegevens ouder/verzorger 1

Gegevens ouder/verzorger 2

Ouderlijk gezag

Bij wie ligt het ouderlijk gezag?
Is er sprake van een ondertoezichtstelling?

Voor een aanmelding van een kind tot 16 jaar is het noodzakelijk dat beide gezaghebbende ouders toestemming geven voor de aanmelding. Ook wanneer één van de ouders het kind aanmeldt, dient de andere ouder hiervoor toestemming te geven.

School

Huisarts

Aanmelding

Is er een verwijzing aanwezig?