Aanmelden

U kunt uw kind aanmelden via het aanmeldformulier. Na aanmelding van uw kind volgt er binnen een week een uitnodiging voor een intakegesprek. Naar aanleiding van het intakegesprek bespreken we met u en uw kind een voorstel tot diagnostiek of behandeling.

Wachttijd - udate juli 2020
De eerstvolgende intakegesprekken kunnen in september gepland worden. Voor andere vrijgevestigde hulpverleners in de regio, zie  www.zzpjeugdggzhaaglanden.nl

Vakantie
Van 16 juli tot 13 augustus 2020 ben ik afwezig. Na 13 augustus zal ik zo snel mogelijk reageren op uw mail of aanmelding. 

Gegevens kind

Gegevens ouder/verzorger 1

Gegevens ouder/verzorger 2

Ouderlijk gezag

Bij wie ligt het ouderlijk gezag?
Is er sprake van een ondertoezichtstelling?

Voor een aanmelding van een kind tot 16 jaar is het noodzakelijk dat beide gezaghebbende ouders toestemming geven voor de aanmelding. Ook wanneer één van de ouders het kind aanmeldt, dient de andere ouder hiervoor toestemming te geven.

School

Huisarts

Aanmelding

Is er een verwijzing aanwezig?