Aanmeldformulier

U kunt uw kind aanmelden via het aanmeldformulier. Na aanmelding van uw kind wordt binnen een week contact opgenomen om een intakegesprek te plannen. Naar aanleiding van het intakegesprek bespreken we met u en uw kind een voorstel tot diagnostiek of behandeling.

Wachttijd – update november 2023
De eerstvolgende intakegesprekken kunnen in januari 2024 gepland worden. Voor andere vrijgevestigde hulpverleners in de regio, zie www.zzpjeugdggzhaaglanden.nl