Aanmeldformulier

U kunt uw kind aanmelden via het aanmeldformulier. Na aanmelding van uw kind wordt binnen een week contact opgenomen om een intakegesprek te plannen. Naar aanleiding van het intakegesprek bespreken we met u en uw kind een voorstel tot diagnostiek of behandeling.

NB In enkele gevallen lijkt het voor te komen dat het aanmeldformulier niet goed wordt verstuurd. Zorg dat u alle velden heeft ingevuld. Mocht u na 5 werkdagen geen reactie ontvangen hebben, dan wil ik u vragen om te mailen (info@maaikesnoep.nl)

Wachttijd – update juli 2024

De praktijk is gesloten van 12 juli tot 14 augustus 2024 – aanmeldingen die in deze periode worden gedaan, zullen antwoord ontvangen na 14 augustus
De eerstvolgende intakegesprekken kunnen in oktober 2024 gepland worden. Voor andere vrijgevestigde hulpverleners in de regio, zie www.zzpjeugdggzhaaglanden.nl