Aanmeldformulier

U kunt uw kind aanmelden via het aanmeldformulier. Na aanmelding van uw kind wordt binnen een week contact opgenomen om een intakegesprek te plannen. Naar aanleiding van het intakegesprek bespreken we met u en uw kind een voorstel tot diagnostiek of behandeling.

NB In enkele gevallen lijkt het voor te komen dat het aanmeldformulier niet goed wordt verstuurd. Zorg dat u alle velden heeft ingevuld. Mocht u na 5 werkdagen geen reactie ontvangen hebben, dan wil ik u vragen om te mailen (info@maaikesnoep.nl)

Wachttijd – update januari 2024
De eerstvolgende intakegesprekken kunnen in februari 2024 gepland worden. Voor andere vrijgevestigde hulpverleners in de regio, zie www.zzpjeugdggzhaaglanden.nl