logo_maaike_snoep_groot

maaike snoep

kinder- en jeugdpsycholoog

Mijn praktijk

Welkom op de site van mijn praktijk.

Als kinder- en jeugdpsycholoog richt ik mij op hulpverlening aan kinderen en jongeren tot 18 jaar. Mijn praktijk richt zich op behandeling van de volgende klachten:
– (faal)angst
– stemmingsklachten
– enkelvoudig trauma (o.a. EMDR)

Naast behandeling is er ook mogelijkheid tot psychologisch onderzoek. Psychologisch onderzoek wordt ingezet wanneer we willen begrijpen waar het gedrag vandaan komt, zodat we passende handelingsadviezen kunnen geven voor thuis en voor school.

Mijn praktijk is een praktijk voor generalistische basis GGZ. Dit betekent dat er sprake is van behandeling van lichte psychische klachten. De hulp is oplossingsgericht en kortdurend. Er wordt gewerkt vanuit de inzichten van de cognitieve gedragstherapie en systeemtherapie. Tevens kan EMDR kan worden ingezet bij trauma of bovenmatige angst.

Praktische informatie bij de behandelovereenkomst (oa tarieven, hoe te handelen bij crisis) en de privacyverklaring  zijn onderaan de website te vinden. 

Voor ouders en verwijzers

Ouders kunnen hun kind aanmelden met een verwijzing van de huisarts of het centrum voor Jeugd en Gezin (CJG). Na aanmelding volgt een intakegesprek, waarbij we samen de klachten en de hulpvraag bespreken. Daarna volgt een voorstel tot behandeling, tot nader psychologisch onderzoek of tot verwijzing voor een beter passend hulpverleningsaanbod.

Als ouder(s) wordt u altijd actief bij de behandeling betrokken.

In het geval van scheiding en gedeeld ouderlijk gezag, wordt tot de leeftijd van 16 jaar aan beide ouders gevraagd om toestemming voor onderzoek en/of behandeling.

De kosten voor behandeling worden vanaf 2021 vergoed voor kinderen en jongeren tot 18 jaar  die ingeschreven staan in de gemeente  Leidschendam-Voorburg, Delft, Rijswijk, Pijnacker-Nootdorp, Zoetermeer, Westland, Wassenaar, midden-Delfland.

De gemeente Den Haag vergoedt vanaf 2024 geen hulp meer door vrijgevestigde psychologen. Om deze reden is er een aanmeldstop voor jeugdigen uit Den Haag.

Voor kinderen en jongeren

Iedereen heeft weleens problemen, thuis of op school. Vaak gaan de problemen na een tijdje vanzelf weer voorbij. Of je praat erover met vrienden of je ouders of iemand anders. Dat helpt vaak. Maar soms heb je een beetje extra hulp nodig.
Samen met jou en je ouders gaan we op zoek naar een oplossing voor je problemen. Dit betekent niet dat je problemen opeens helemaal verdwijnen. Maar samen zoeken we een manier waarop jij je problemen weer aankan.

Over mij

Sinds 2007 heb ik als kinder- en jeugdpsycholoog gewerkt in de jeugd GGZ in Den Haag. Na mijn studie psychologie heb ik de opleiding gedaan tot gezondheidszorg-psycholoog Kind & Jeugd. In de behandelingen werk ik volgens de uitgangspunten van de oplossingsgerichte therapie, cognitieve gedragstherapie en systeemtherapie.

Ik ben geregistreerd in het BIG-register waarmee ik voldoe aan de vastgelegde kwaliteitseisen door de overheid. Ik ben aangesloten bij het Nederlands Instituut voor Psychologen (NIP) en de Landelijke Vereniging voor Vrijgevestigde Psychologen en psychotherapeuten (LVVP). Daarnaast toets ik mijn handelen door deel uit te maken van intervisiegroepen met medeprofessionals.

Aanmelden

U kunt uw kind aanmelden via het aanmeldformulier. Na aanmelding van uw kind wordt binnen een week contact opgenomen om een intakegesprek te plannen. Naar aanleiding van het intakegesprek bespreken we met u en uw kind een voorstel tot diagnostiek of behandeling.

Wachttijd – update september 2023
De eerstvolgende intakegesprekken kunnen in november 2023 gepland worden.
Voor andere vrijgevestigde hulpverleners in de regio, zie
www.zzpjeugdggzhaaglanden.nl

 

 

Contact

Email: info@maaikesnoep.nl
Wachttijden staan vermeld onder Aanmelden

Jacob van den Eyndestraat 73
2274 XA Voorburg

 

KVK: 66921872
GZ-psycholoog BIG: 19921391225
ABG praktijk: 94062871
AGB zorgverlener: 94102290

Buiten kantoortijden en in schoolvakanties ben ik niet bereikbaar. Bij vragen, zorgen of crisissituaties, kunt u contact opnemen met uw huisarts (of de Huisartsenpost)